Inspirert av vår kulturarv og tradisjon

Hva er det som egentlig gjør oss nordmenn til de vi er? Hvorfor husker vi de samme tingene så kjært fra oppveksten vår? Hvorfor kjenner alle nordmenn til den gode, men ulogiske følelsen av å åpne en kald og klissete appelsin midt ute i skiløypa? Hvorfor har vi alle hatt den samme sykkelen i oppveksten – og hvorfor sender vi i arv moralen om at det er så viktig å "yte først, så nyte" ...?

Mona Stenseth Erlandsen er en norsk illustratør, billedkunstner, tekstforfatter og gründer født i Fauske (Nordland), i dag bosatt i Porsgrunn (Telemark). Kunsten hennes blir ofte omtalt som «erkenorsk pop art» og "moderne nasjonalromantikk" og hun har hatt nasjonal kommersiell suksess med sine forenklede, fargesterke tradisjonelle norske gjenstander fra en typisk norsk barndom, feks. selbuvott, sydvesten og sparken.

Emmeselle AS ble startet opp i 2012 og offisielt stiftet som selskap i 2013. Gjennom nettbutikk og et hundretalls forhandlere selges signerte kunsttrykk og kunstkort basert på hennes håndmalte strek påvirket og inspirert av norsk kulturarv, tradisjon og folklore. Bedriften drives fra historiske Villa Frednes, (@villafrednes) som huser både kontor, lager og verksted – men også er et kunstnerhjem og atelier.

Her kan du få en titt inn på atelieret, hvor motivene blir til:

  

Emmeselle er inspirert av KULTURARV.

Kulturarv kan sies å være hele den historiske plattformen samfunnet står på. Begrepet er en samlebetegnelse for materiell og immateriell kultur.

Eksempler på kulturarv kan være nye og gamle kulturminner, mat, musikk, kunst, litteratur, dans og håndverk. Språk, tradisjoner og bruksgjenstander er også en del av kulturarven. Slik spenner begrepet vidt og omfatter kulturelementer fra de eldste tider såvel som fra vår egen tid, fra alle sosiale lag og fra alle etniske grupper, praktstykker av høy kunstnerisk verdi såvel som dagligdagse bruksgjenstander.

 

"Turkopp" av Emmeselle

 

Emmeselle er inspirert av NOSTALGI.

Ordet nostalgi er dannet av det greske nostos(νόστος), det vil si «hjemkomst», og algos(ἄλγος), «smerte» eller «lengsel», og betyr egentlig «sykelig hjemlengsel». På latin og engelsk brukes begrepet nostalgia.

Nostalgi benyttes i dag som uttrykk for en romantisk lengsel tilbake til tidligere tider, gjerne i ens eget liv. Opprinnelig betegnet nostalgi en medisinsk diagnose, følelsen av sykelig hjemlengsel, myntet av den sveitsiske medisinstudenten Johannes Hofer i 1678. Etter hvert ble den opprinnelige betydningen av ordet endret, og nostalgi som medisinsk diagnose forsvant i første halvdel av 1800-tallet. Filosofen Immanuel Kant var den første som hevdet at nostalgien mer var lengsel etter et daenn etter et der. Det er med denne tidsoritenterte betydningen ordet vanligvis brukes i dag. «Nostalgi» blir således brukt om å lengte etter en spesiell tidsepoke eller å dyrke ting fra denne tida

 

Nostalgi Emmeselle

 

Emmeselle er inspirert av HYGGE.

Ordet kommer fra norrønt hyggja, «tenke». Hygge er avledet av hugr «tanke, sinn», som også er roten til ordet «hukommelse», eller svenske komma i håg, «huske» 

Hygge er en tilstand av velvære, avslappethet og god stemningknyttet til hverdagslige omgivelser i samvær med venner. Selv om det er et norsk og dansk ord har det fra 2010-tallet også blitt låneord i engelsk språk etter inspirasjon fra særlig dansk. I 2016 kom det på Oxford dictionaries liste over årets (ny-)ord i engelsk.

Om vi skal beskrive begrepet til ikke-skandinaver:

HYGGE is the quality of cosiness. It refers to "a form of everyday togetherness", "a pleasant and highly valued everyday experience of safety, equality, personal wholeness and a spontaneous social flow". The noun hygge includes something nice, cozy, safe and known, referring to a psychological state.

 

"Hygge" av Emmeselle

 

Ta gjerne kontakt! 

post(at)emmeselle.no
+47 994 63 738